ممنونم از مطالب خوبی که بیان کردین با تجربه شخصی خودم فکر نمیکنم این متغیرهای تحت شبکه در دلفی قابل پیاده سازی باشد معمولا برای شبکه از نرم افزارهای دیگری مثل آمنت استفاده میکنند