با سلام
لطفا در مورد کد ذیل توضیحاتی بدید ممنون می شم
strtemp:=FormatDateTime("yyyy/mm/dd", date1);
این yyyy/mm/dd در کجای برنامه تعریف شده
کی از Quot استفاده می شه؟