باسلامیک پروژه کوچیک دارم برای برنامه نویس دلفی در حد 2 الی 3 ساعت وقت می گیره. یک وب سرویس دارم می خوام نمونه کد دلفی اش رو هم تولید کنم. زبان اصلی سرور وب سرویس php هست دنبال یک برنامه نویس دلفی می...