بسمه تعالی
با سلام به شما دوست گرامی
به کمک کد زیر می تونی مرحله به مرحله اجرا کنی
ذو متغیر به نام های زیر path محل اجرای برنامه است و filename برای نام فایل معرفی کنید از نوع string
Var
...