آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

mrshabake11

رک الگونت ایستاده 18 یونیت عمق 100

Rate this Entry
رک الگونت*ایستاده 22 یونیت عمق 100 دارای ارتفاع 132 سانتی متر و عمق 100 سانتیمتر می باشد. این رک ایستاده محفظه ای است که سایر*تجهیزات شبکه*اعم از*سوئیچ شبکه،*سرور،*روتر*و غیره بر روی آن قرار می گیرند.

لینک خرید* :

https://bit.ly/3Y8oQPP

Submit "رک الگونت ایستاده 18 یونیت عمق 100" to Digg Submit "رک الگونت ایستاده 18 یونیت عمق 100" to del.icio.us Submit "رک الگونت ایستاده 18 یونیت عمق 100" to StumbleUpon Submit "رک الگونت ایستاده 18 یونیت عمق 100" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments