آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

rastinhaste

زونالین مروابن

Rate this Entry
زونالین از ترکیب پودر و مایع تشکیل شده و به صورت پانسمان موقت بر روی دندان قرار می گیرد علاوه بر آن می توان از این ترکیب به عنوان بریج یا*براکت های ارتودنسی*استفاده کرد. پس از ترکیب پودر و مایع ماده حاصله در دمای مشخصی طی مدت زمان کوتاهی سفت می شود به همین دلیل سرعت عمل دندانپزشک در هنگام کار با این ترکیب سیمانی بسیار مهم می باشد.

لینک خرید :*

https://bit.ly/3U9t1IJ

Submit "زونالین مروابن" to Digg Submit "زونالین مروابن" to del.icio.us Submit "زونالین مروابن" to StumbleUpon Submit "زونالین مروابن" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments