آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

rastinhaste

سر سوزن شستشوی اندو تک سوراخ

Rate this Entry
سر سوزن شستشوی اندو تک سوراخ جهت آماده سازی*کانال ریشه*که یک مرحله اساسی در درمان ریشه به حساب می آید، استفاده می شود. این سر سوزن که جز*لوازم مصرفی اندو*به حساب می آید جهت* آماده سازی کانال ریشه یا پر کردن کانال با هدف جلوگیری از شروع یا عود پوسیدگی انجام می گیرد. استفاده از تجهیزاتی مانند فایل ها و*دستگاه های روتاری*درمان ریشه را بسیار راحت تر و سریعتر از 20 سال گذشته* کرده است. اما با وجود همه این پیشرفت ها، پیچیدگی موجود در انتهای کانال ریشه و همچنین مناطق باقیمانده بسیار مهم می باشند.

لینک خرید و اطلاعات بیشتر :*

https://bit.ly/3igvjbL

Submit "سر سوزن شستشوی اندو تک سوراخ" to Digg Submit "سر سوزن شستشوی اندو تک سوراخ" to del.icio.us Submit "سر سوزن شستشوی اندو تک سوراخ" to StumbleUpon Submit "سر سوزن شستشوی اندو تک سوراخ" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments