آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

mrshabake11

رک الگونت ایستاده 18 یونیت عمق 80

Rate this Entry
رک شبکه*یکی از پر کاربردترین*تجهیزات پسیو*می باشد که وظیفه محافظت* از محصولات و مسئولیت نظم آن ها را بر عهده دارد. رک الگونت ایستاده 18 یونیت عمق 80 دارای عمق 80 و عرض 80 سانتی متر است. این رک که جزویی از تجهیزات شبکه محسوب میشود از فن استاندارد 220 ولت، شیشه سکوریت حرارت دیده نشکن، قفل طرح ریتال، 2جفت داکت آداپتور متحرک در جلو و انتهای رک برخوردار می باشد.لینک خرید :*

https://bit.ly/3ZVk9ui

Submit "رک الگونت ایستاده 18 یونیت عمق 80" to Digg Submit "رک الگونت ایستاده 18 یونیت عمق 80" to del.icio.us Submit "رک الگونت ایستاده 18 یونیت عمق 80" to StumbleUpon Submit "رک الگونت ایستاده 18 یونیت عمق 80" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments