آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

rastinhaste

کاپ و مولت پولیش

Rate this Entry
برای پر کردن دندان هایی که دچار پوسیدگی می باشند، با توجه به میزان پوسیدگی از ترمیم های کامپوزیتی و آمالگامی استفاده می شود. که پس از ترمیم نمودن دندان ها از ابزارهای مختلفی جهت پولیش و پرداخت آن ها استفاده می شود.شکل دهی به*کامپوزیت*و*آمالگام*مورد استفاده در ترمیم دندان یکی از مهم ترین مراحل ترمیم می باشد.

لینک خرید :*

https://bit.ly/3Fo1T4b

Submit "کاپ و مولت پولیش" to Digg Submit "کاپ و مولت پولیش" to del.icio.us Submit "کاپ و مولت پولیش" to StumbleUpon Submit "کاپ و مولت پولیش" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments