آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

rastinhaste

سارفوسپت کوئیک پلاس

Rate this Entry
سارفوسپت کوئیک پلاس یک محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف با پایه الکل برای ضدعفونی سریع سطوح محیطی کوچک و تجهیزات پزشکی که نیاز به ضدعفونی سریع و قوی دارند شامل سطوح در تماس با بیماران مانند : تخت بیماران ، یونیت های دندانپزشکی ،سطوح تجهیزات پزشکی و سطوح تجهیزات در کلینیک ها ،آزمایشگاها ،سطوح ابزارهای تشخیص پزشکی فلزی،مانند اتوسکوپ،دسته لارنگوسکوپ و سطوح ایستگاه پرستاری میباشد.

لینک خرید :
https://b2n.ir/s83348

Submit "سارفوسپت کوئیک پلاس" to Digg Submit "سارفوسپت کوئیک پلاس" to del.icio.us Submit "سارفوسپت کوئیک پلاس" to StumbleUpon Submit "سارفوسپت کوئیک پلاس" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments