آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

mrshabake11

پچ کورد فیبرنوری نگزنس LC-LC سینگل مد داپلکس 5m

Rate this Entry
پچ کورد فیبرنوری نگزنس LC-LC Single Mode Duplex 5m توسط شرکت نگزنس به دنیای مخابرات معرفی شده است. این پچ کورد در دو مدل پچ کورد فیبرنوری نگزنس LC-LC Single Mode Duplex 2M و پچ کورد فیبرنوری نگزنس LC-LC Single Mode Duplex 5M موجود است.

لینک خرید :
https://mrshabake.com/product/nexans...ode-duplex-5m/

Submit "پچ کورد فیبرنوری نگزنس LC-LC سینگل مد داپلکس 5m" to Digg Submit "پچ کورد فیبرنوری نگزنس LC-LC سینگل مد داپلکس 5m" to del.icio.us Submit "پچ کورد فیبرنوری نگزنس LC-LC سینگل مد داپلکس 5m" to StumbleUpon Submit "پچ کورد فیبرنوری نگزنس LC-LC سینگل مد داپلکس 5m" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments