آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

rastinhaste

سارفوسپت فوم surfosept foam

Rate this Entry
اسپری فوم ضد عفونی کننده آماده مصرف برای کلیه سطوحی است که به الکل حساس میباشند. مانند سطوح تجهیزات پزشکی، انکوباتور نوزادان، مانیتور ها و پروب های سونوگرافی و سطوح عمومی مانند مبلمان و اثاثیه، مناسب برای پاک سازی ضد عفونی کننده روتین سطوحی ک دارای شیار و خلل و فرج می باشند.

لینک خرید :
https://b2n.ir/r79001

Submit "سارفوسپت فوم surfosept foam" to Digg Submit "سارفوسپت فوم surfosept foam" to del.icio.us Submit "سارفوسپت فوم surfosept foam" to StumbleUpon Submit "سارفوسپت فوم surfosept foam" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments