آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

rastinhaste

محلول آشکارساز پلاک دندانی Garnet

Rate this Entry
محلول آشکارساز پلاک دندانی Garnet محلولی است غلیظ که برای تشخیص و آشکارسازی پلاک دندان استفاده می*شود. این محلول شامل یک رنگ آشکارساز است که با تماس با پلاک دندانی، آن را رنگ می*کند و به صورت واضح قابل مشاهده می*شود. با استفاده از محلول آشکارساز پلاک دندان Avant Dental می*توانید بخش*هایی از دندان*هایی که پلاک روی آن*ها تشکیل شده است را شناسایی کنید.
لینک خرید :
https://www.rhsalamat.com/product/de...ctor-solution/

Submit "محلول آشکارساز پلاک دندانی Garnet" to Digg Submit "محلول آشکارساز پلاک دندانی Garnet" to del.icio.us Submit "محلول آشکارساز پلاک دندانی Garnet" to StumbleUpon Submit "محلول آشکارساز پلاک دندانی Garnet" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments