آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

rastinhaste

خمیر جرمگیری پروفیلاکسی پوتی Prophylaxis Paste

Rate this Entry
خمیر جرمگیری پروفیلاکسی پوتی Prophylaxis Paste یک ماده دندانپزشکی است که به عنوان یک وسیله پاکسازی و پولیش دندان*ها استفاده می*شود. این خمیر جهت تمیز کردن و لایه*برداری سطحی از آسیب*ها و رسوبات روی دندان*ها می*پردازد.
🔗 لینک خرید و اطلاعات بیشتر:
https://www.rhsalamat.com/product/pa...hylaxis-potty/

Submit "خمیر جرمگیری پروفیلاکسی پوتی Prophylaxis Paste" to Digg Submit "خمیر جرمگیری پروفیلاکسی پوتی Prophylaxis Paste" to del.icio.us Submit "خمیر جرمگیری پروفیلاکسی پوتی Prophylaxis Paste" to StumbleUpon Submit "خمیر جرمگیری پروفیلاکسی پوتی Prophylaxis Paste" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments