آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
View RSS Feed

rastinhaste

با لمینت شکسته چکار کنیم

Rate this Entry
لمینت دندان از جمله روش*های زیبایی*شناسی دندانی است که با استفاده از یک لایه نازک از مواد مرکب (مانند پلیمرهای رزینی) روی سطح دندان اعمال می*شود تا شکل، رنگ و اندازه دندان را تغییر دهد و برای بهبود ظاهر دندان*های جلویی مورد استفاده قرار می*گیرد. اگر لمینت دندان شکست، نیاز به تعویض و یا تعمیر آن وجود دارد. در ادامه توضیحاتی درباره اقداماتی که می*توان در صورت شکست لمینت دندان انجام داد، آورده شده است.
🔗 لینک ادامه مطلب:
https://www.rhsalamat.com/broken-laminate/

Submit "با لمینت شکسته چکار کنیم" to Digg Submit "با لمینت شکسته چکار کنیم" to del.icio.us Submit "با لمینت شکسته چکار کنیم" to StumbleUpon Submit "با لمینت شکسته چکار کنیم" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments