سلام دوستان
برای استفاده از اشاره گرها به مشکل برخوردم و درخواست کمک دارم:
یک کلاس دارم و به پروپرتی های اون مقدار دادم و حالا میخام به مقدار اونا دسترسی داشته باشم ولی نمیخام مستقیم از نام پروپرتی...