سلام. برای آموزش محتوا بهترین نوع ارائه چی میتونه باشه؟ کلاس های حضوری یا ویدیو و پادکست مثلا؟
برای این سایت
www.aminjadidoleslami.com